18.06.2019 Prezentacja multimedialna, połączona z wykładem na temat : „ Jak radzić sobie w upały. Udar słoneczny , Udar- jak rozpoznać ?”

Dla naszych seniorów przygotowaliśmy  prelekcję  wraz z prezentacją na temat:  Udar, Udar słoneczny – jak  go  rozpoznać  i co robić w stanach zagrożenia życia.  Upały – jak sobie z nimi radzić ? Seniorzy chętnie uczestniczą w takich spotkaniach edukacyjnych . Zadają pytania, starają się przyswoić i zapamiętać jak najwięcej informacji.