II Dzień Senioriady- wziyta w Ośrodku Dziennego Pobytu Bursztyn.

Podopieczni DDPS gościli w Ośrodku Dziennego Pobytu Bursztyn w Kaliszu w ramach II Senioriady w naszym mieście.

Seniorzy obejrzeli Ośrodek, zapoznali z podopiecznymi placówki, wysłuchali prelekcji na temat: "Dlaczego ważne jest, aby pozostać w ruchu" wraz z pokazem prostych ćwiczeń. Seniorzy czynnie uczestniczyli w zajęciach terapii zajęciowej- wykonywali ozdoby z masy solnej.

Było to nowe  doświadczenie w życiu naszych seniorów.