III Dzień Senioriady- Edukacja i Bezpieczeństwo Seniora.

                          

Seniorzy DDPS chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach proponowanych w ramach II Kaliskiej Senioriady. Tym razem  uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych  Bezpieczny Senior.