VI Dzień Senioriady.

Żonkilowe Pola Nadziei

Wraz z Fundacją  "Z Godnością" w ramach II Kaliskiej  Senioriady  seniorzy wraz z dziećmi i młodzieżą z kaliskich szkół zasadzili symboliczne żonkile. Idea ta, to propagowanie postaw otwarcia się  na drugiego człowieka oraz edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób terminowo chorych. Jesienią zakłada się Pola Nadziei sadząc cebulki żonkili  by wiosną zbierać plony.  Pola Nadziei powstały w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.