Zajęcia edukacyjne dla seniorów DDPS.

28 lutego przeprowadziliśmy w DDPS zajęcia edukacyjne dla seniorów na temat koronawirusa.  Zajęcia miały na celu uzmysłowienie seniorom jaka jest różnica między grypą a zarażeniem wirusem .