Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 24.04.2020

      Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu czasowo zawiesza działalność, w terminie od 25 kwietnia 2020  do  dnia 10 maja 2020r.