Podziękowania dla Przedszkola nr 9 w Kaliszu

 

Serdecznie dziękujemy za pamięć o naszych podopiecznych: Dzieciom, Pani Dyrektor,

Radzie Pedagogicznej oraz personelowi Administracyjno - Obsługowemu

Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu.

W imieniu seniorów życzymy samych sukcesów w  nadchodzącym roku i oczekujemy

na możliwość  wspólnego spotkania.