28.02- 04.03.2022 r. w DDPS

Marzec w DDPS rozpoczął się dla seniorów dość intensywnie. Podczas zajęć ergoterapii przygotowywaliśmy dekoracje na zbliżające się przedstawienie pt: "Kopciuszek". W związku z tym często organizowaliśmy próby naszego kółka teatralnego by jak najlepiej dopracować sztukę. Odbyły się także: ćwiczenia pamięci, język angielski, biblioterapia oraz próba chóru "Optymiści". W czwartek 3.03 seniorzy uczestniczyli w warsztatach "Człowiek człowiekowi wilkiem".
W związku z panującą u naszych sąsiadów sytuacją zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów. Seniorzy chętnie włączyli się w pomoc Ukrainie.