Zajęcia w DDPS 16.05-20.05.2022r.

Majowa pogoda jest w tym roku bardzo zmienna. Nie przeszkodziło to nam jednak w organizacji zajęć na świeżym powietrzu, dzięki którym możemy teraz pochwalić się przepięknym ogrodem. W ubiegłym tygodniu odbyły się również warsztaty terapeutyczne podczas których dyskutowaliśmy na temat emocji oraz sposobów radzenia sobie ze złością. Seniorzy wybrali się również do Akcelerator Kultury na spotkanie zorganizowane z inicjatywy Wiceprezydenta Pana Mateusza Podsadnego. Prelekcję pt. "Fryderyk Chopin: śmiertelny człowiek-nieśmiertelny geniusz" wygłosił prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy przy współpracy z dr Dawidem Matczakiem.
W Dziennym Domu Pomocy Społecznej dbamy nie tylko o pamięć naszych podopiecznych, ważnym aspektem jest również zdrowie. W naszym cotygodniowym planie zagoszczą wspólne wyjścia do parku przyjaźni na tężnie solankowe.