Codzienne zajęcia klubowe w miesiącu styczniu , lutym i marcu 2019.

Klub Dziennego Domu Pomocy Społecznej przygotowuje dla swoich podopiecznych szereg ciekawych i atrakcyjnych zajęć. Zajęcia dopasowane są do zainteresowań i możliwości seniorów. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.

 W każdy poniedziałek środę i piątek odbywają się zajęcia ruchowe. Seniorzy ćwiczą swoje ciało  przy muzyce , ponadto mogą wyciszyć się na zajęciach  relaksacyjnych.Rozpoczęliśmy równiez sezon na spacery z kijkami czyli nordic walking.

   

   

 

 

W każdy wtorek seniorzy DDPS trenują swój umysł na ćwiczeniach pamięci.

 

W czwartki podopieczni naszej placówki uczą się podstaw języka angielskiego.

Środa to czas dla grupy seniorów grających w brydża.Grają również w różnorodne gry stolikowe.

 

                               

 

 

Seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach z zakresu ergoterapii i wykonują różne ozdoby do stołówki i klubu DDPS oraz upominki i gazetki.

 

 

Uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, prozdrowotnych, tematycznych i warsztatowych. Biblioterapia czynna i bierna to zajęcia codzienne w klubie, seniorzy czytają aktualną prasę, porady zdrowotne i ploteczki z życia gwiazd.

Wyjątkowo chętnie uczestniczą w zajęciach z zakresu muzykoterapii czynnej. Przychodzą na próby chóru, na zajęcia taneczne i śpiewu.

 

 

Seniorzy naszego domu  uwielbiają wszelkiego rodzaju spotkania i imprezy, starają się aktywnie spędzać czas wśród znajomych z klubu.

Dla zainteresowany przygotowujemy zajęcia prozdrowotne , profilaktyczne i edukacyjne.

Seniorki porządkują ogródek przy DDPS , sadzą kwiatki i przycinają krzewy.

 

 

27.03.2019 Straż Miejska w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - „ Bezpieczeństwo Seniorów”.

Przedstawicielka Straży Miejskiej w Kaliszu Pani Agata Dybioch  przeprowadziła dla naszych seniorów prelekcję dotyczącą ich bezpieczeństwa na drodze. Przygotowała prezentację multimedialną oraz inne pomoce techniczne. Na zakończenie wszyscy dostali odblaskowe opaski.

22.03.2019 Występ kabaretowy z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Godzieszy Wielkich.

Młodzież ze szkoły podstawowej w Godzieszach Wielkich  przygotowała występ z okazji dnia kobiet dla seniorów naszego domu. Był to wyjątkowy program kabaretowy pokazujący zalety i walory kobiet.

Młodzież przywiozła również słodki poczęstunek dla  każdego.