Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11.03.2020 r .

PS-II.940.36.2020.4   

 

POLECENIE

Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 11 marca 2020 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2        

polecam

 

 

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a)                 placówkach wsparcia dziennego;

b)                 centrach integracji społecznej;

c)                 klubach integracji społecznej;

d)                dziennych domach i klubach seniora;

e)                 środowiskowych domach samopomocy;

f)                  warsztatach  terapii zajęciowej.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

 

 

Dzień Kobiet i Mężczyzn w DDPS.

9 marca odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Dla naszych seniorów przygotowaliśmy upominki, słodki poczęstunek całość uświetnił występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu.Nasi podopieczni także przygotowali  występy. Pan Jan przygotował dowcipy i kawały, Pani Janina przygotowała wiersz o mężczyznach a Pan Czesław wiersze o kobietach.

Było to bardzo miłe przedpołudnie.

   

Zajęcia edukacyjne -Koronawirus.

Zajęcia edukacyjne odbyły się 5 marca 2020. Seniorom przekazaliśmy wiedzę dotyczącą zachowania środków ostrożności w czasie epidemii. przedstawiliśmy instruktaż prawidłowego mycia rąk. Omówiliśmy objawy zakażenia wirusem, jak się przenosi oraz jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.