III Dzień Senioriady- Edukacja i Bezpieczeństwo Seniora.

                          

Seniorzy DDPS chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach proponowanych w ramach II Kaliskiej Senioriady. Tym razem  uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych  Bezpieczny Senior.

 

 

II Dzień Senioriady- wziyta w Ośrodku Dziennego Pobytu Bursztyn.

Podopieczni DDPS gościli w Ośrodku Dziennego Pobytu Bursztyn w Kaliszu w ramach II Senioriady w naszym mieście.

Seniorzy obejrzeli Ośrodek, zapoznali z podopiecznymi placówki, wysłuchali prelekcji na temat: "Dlaczego ważne jest, aby pozostać w ruchu" wraz z pokazem prostych ćwiczeń. Seniorzy czynnie uczestniczyli w zajęciach terapii zajęciowej- wykonywali ozdoby z masy solnej.

Było to nowe  doświadczenie w życiu naszych seniorów.

 

 

 

 

Senioriada 2019

                                         Senioriada 2019.

Dnia 15.09.2019 odbyła się inauguracja II Kaliskiej Senioriady. Seniorzy otrzymali symboliczny klucz do bram Miasta Kalisza, następnie w uroczystym korowodzie przeszli do Domu Pomocy Społecznej na piknik.