Zajęcia klubowe w październiku 2017r.

Październik 2017 roku to miesiąc, w którym  seniorzy DDPS bardzo czynnie uczestniczyli we wszelkiego rodzaju zajęciach organizowanych w naszej placówce.

Seniorzy korzystają z zajęć nauki obsługi komputerów, smartfonów i tabletów.

 

Uczestniczą w zajęciach ruchowych- gimnastyka usprawniająca, spacer z kijkami oraz w zajęciach relaksacyjnych.

 

 

 

Systematycznie uczą się języka angielskiego na zajęciach grupowych.

Uczestniczą w zajęciach z zakresu ergoterapii czynnej, wykonują drobne ozdoby, różnego rodzaju dekoracje, gazetki ścienne i inne.

 

 

Zajęcia  poprawiające sprawność funkcji poznawczych, uwagi, pamięci i spostrzegawczości odbywają się cyklicznie. Seniorzy DDPS trenują sprawność swojego umysłu.

 

                              

„Sprawne ręce sprawny umysł” to zajęcia łączące trening umysłu z poprawą sprawności rąk.

  

                        

Muzykoterapia czynna i bierna to zajęcia, na których seniorzy śpiewają ulubione piosenki biesiadne  a także dowiadują się ciekawych informacji o sławnych osobach ze świata muzyki.

Wszystkie zajęcia  przeprowadzane w DDPS są dopasowane do umiejętności, możliwości i zainteresowań podopiecznych.

Wspomnienia z czasów okupacji - spotkanie z P.A.Pacholskim w DDPS.

26 października odbyło się spotkanie z Panem Arkadiuszem Pacholskim reprezentującym Kaliskie Archiwum Filmowe. Spotkanie dotyczyło wspomnień  z czasów okupacji. Nasi seniorzy doskonale pamiętają Kalisz z czasów przedwojennych  jak i z czasów okupacji. Posiadają wiedzę , która jest już unikatowa. Pan A. Pacholski nagrywa wywiady z seniorami pamiętającymi tamte tragiczne czasy.

 

 

"Dlaczego starsza Pani zginęła na chodniku"- prelekcja P.Arkadiusza Pacholskiego.

19 października odbyło się spotkanie seniorów DDPS z Panem Arkadiuszem Pacholskim. Temat spotkania to: „Dlaczego starsza pani zginęła na chodniku”. Spotkanie dotyczyło bezpiecznego poruszania się  kaliskich seniorów po mieście oraz projektu pana Pacholskiego w sprawie zmian dotyczących bezpiecznych przejść dla pieszych i parkingów w naszym  mieście.