10.12.12r. zajęcia socjoterapeutyczne.

"Więzi rodzinne, do czego są potrzebne" to temat zajęć, które odbyły się 10 grudnia 2012r. Uczestniczy w nich spora grupa seniorów , którzy wykazują duże zainteresowanie  tematem więzi rodzinnych.

4.12.12r. zajęcia edukacyjne.

Zajęcia edukacyjne  na temat : " czy alkoholizm to choroba " odbyły się dnia 4 grudnia w godzinach przed południowych. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą  w tego typu zajęciach . Wykazują się dużą aktywnością w dyskusji na dany temat.

Codzienne zajęcia z ergoterapii.

Seniorzy DDPS wykazują się dużą aktywnością . Rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności  i zdolności. W okresie przed świątecznym wykonujemy ozdoby świąteczne , które ozdobią naszą salę klubową, stołówkę i inne pomieszczenia DDPS.