11.09.2015r. Spotkanie dot. zagrożenia przemocą

W dniu 11.09.2015r. seniorzy wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem socjalnym dot. zagrożenia przemocą. W jego trakcie uzyskali informacje m.in. o tym czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, skutki oraz gdzie można uzyskać pomoc.

Zajęcia w DDPS po wakacjach

Wraz z rozpoczęciem miesiąca września w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ponowiliśmy, po wakacyjnej przerwie, szereg zajęć dla naszych podopiecznych.

Seniorzy mają możliwość skorzystać między innymi z: gimnastyki rekreacyjnej, lekcji języka angielskiego, nauki obsługi komputera oraz Internetu, ergoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, zajęć na świeżym powietrzu - wyjście m.in. na kijki, zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów terapeutycznych, zajęć teatralnych. 

W czasie wolnym od w/w zajęć w podopieczni mają możliwość zagrania w Klubie w brydża bądź gry planszowe. W trakcie godzin pracy Klubu (8-16) seniorzy przebywają w Klubie i przy kawie bądź herbacie rozmawiają z personelem oraz sobą nawzajem.

 

Imieniny we wrześniu

W przeciągu ostatnich kilku dni świętowaliśmy imieniny dwóch podopiecznych - pani Marii oraz pani Stefanii. Nie obyło się bez słodkości oraz muzykowania na cześć obu pań.