Spotkanie integracyjne seniorów DDPS Kalisz z Seniorami ze Śremu.

Na spotkanie integracyjne do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przyjechała liczna grupa Seniorów z Klubu Seniora w Śremie. Spotkanie odbyło się  8.11.2012r.Klub Seniora ze Śremu działa przy Towarzystwie Pomocy Potrzebujących   im. Św. Brata Alberta " Nadzieja ".

Dla wszystkich gości przygotowaliśmy obiad oraz słodki poczęstunek .

Seniorzy ze Śremu przygotowali wspaniały występ artystyczny. Natomiast chór DDPS " Optymiści " zaprezentował piosenki z nowego repetuaru.

Takie spotkanie to wyśmienita okazja do zawierania nowych znajomości wśród seniorów , wymiany doświadczeń oraz współpracy między ośrodkami z różnych miast.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę  Kalisza ze Śremem.

Oto zdjęcia :

 

 

"Biała sobota " w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

20.10.2012r w DDPS w Kaliszu odbyły sie badania profilaktyczne. Chętni mogli skorzystać z bezpłatnych badań takich jak :

- pomiar ciśnienia, poziomu cholesterolu oraz glukozy we krwi,

- badanie słuchu,

- komputerowe badanie wzroku,

- badanie w kierunku osteoporozy,

- badanie wydolności płuc- spirometria.

Ponad to udzielone zostały konsultacje lekarza rodzinnego oraz zabiegi lampą BIOPTRON . Akcja " Biała sobota " odbyła się dzięki zaangażowaniu Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Kaliszu, Stowarzyszeniu " Wszystko dla Kalisza " , Rady Osiedla Czaszki  oraz naszego ośrodka.

Łącznie wykonano ok. 300 badań.

 Galeria zdjęć z "Białej soboty" w DDPS.

 

Spacer z kijkami.

Kijki- nordic walking. Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej systematycznie w każdy poniedziałek i każdy piątek spaceruja z kijkami. Jest to czas spędzony na świeżym powietrzu w pobliskim parku  "Przyjaźni ". Każdy spacer poprzedzony jest odpowiednimy ćwiczeniami.