„Moja szafa nie musi być nudna. Kolory – Twoi sprzymierzeńcy”

Pod takim hasłem odbyły się pierwsze warsztaty projektu socjalnego „Pięknym być – chcę i potrafię – warsztaty z wizażu i nie tylko” realizowanego przez pracownika socjalnego Natalię Bukowiecką w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych – specjalizacja II stopnia – praca socjalna z osobami starszymi. Do projektu zaproszono seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, którzy są zagrożeni marginalizacją społeczną ze względu na wiek.

Warsztaty pn. „Moja szafa nie musi być nudna. Kolory – Twoi sprzymierzeńcy” w dniu 05 września poprowadziła zaproszona stylistka Agnieszka Kowalska, zajęcia budziły w uczestnikach lęk przed czymś nowym. W trakcie zajęć uczestnicy stawali się coraz bardziej aktywni. Poznali złote zasady doboru kolorów i fasonów. Mieli okazję dopasować do siebie zestawy kolorystyczne oraz uzyskać praktyczne porady w odniesieniu do własnych ubrań. Wyciągali swoje ciuchy, aby wspólnie w grupie ocenić czy są dla nich odpowiednie. Wszystko po to, aby w codziennym życiu świadomie i z radością sięgać do swojej szafy oraz każdego dnia tworzyć najlepszy wygląd w sposób dostępny i mało kosztowny dla seniorów.

 

 

 

 

 

Miła niespodzianka dla seniorów DDPS od uzdolnionej skrzypaczki Wiktorii Popendy.

4 września, w godzinach popołudniowych, seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej odwiedziła młoda, uzdolniona skrzypaczka. 13- toletnia Wiktoria Popenda zaprezentowała swoje umiejętności i swój talent w klubie DDPS. Była to wyjątkowo miła niespodzianka.

  

 

Zajęcia klubowe, rekreacyjne i inne w DDPS w miesiącach lipcu i sierpniu 2017r.

W okresie wakacyjnym w DDPS odbywały się codzienne zajęcia klubowe. Seniorzy mogli skorzystać z zajęć takich jak : muzykoterapia, biblioterapia czynno-bierna, zajęcia prozdrowotne i profilaktyczne. Co tydzień odbywały się spotkania przy brydżu, rumiku i innych grach stolikowych. Oferujemy podopiecznym również zajęcia tematyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe, ćwiczenia pamięci, uwagi i spostrzegawczości. Ponad to seniorzy spacerowali z kijkami, ćwiczyli na zajęciach ruchowych oraz poprawiali swoją sprawność na rowerkach stacjonarnych. Uczyli się podstaw obsługi komputera,  serfowania w sieci. Wykonywali prace porządkowe w ogródku przy DDPS oraz prace plastyczno- techniczne z  zakresu ergoterapii czynnej. Wszystkie zajęcia dopasowane są do możliwości, potrzeb i zainteresowań podopiecznych naszej placówki.

Oto zdjęcia z niektórych zajęć w DDPS.

                               Muzykoterapia.

 

    

 

                               Gry stolikowe.

                                             Ergoterapia czynna.

 

                         Prace porządkowe w ogródku przy DDPS.