Jak do nas dołączyć

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest jednostką pomocy społecznej dziennego pobytu. Dysponujemy 110 miejscami.

Statut DDPS (...)

§ 6.

  1. DDPS świadczy usługi, (...) na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  2. Za pobyt w DDPS osoby korzystające ponoszą odpłatność określoną w decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  3. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS dla osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu określa Rada Miejska Kalisza.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszym Domu uzyskają szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia do DDPS ( w tym szczegółowe informacje o  wymaganych dokumentach ) od pracownika socjalnego

osobiście w siedzibie DDPS - w dni robocze od 7.30 do 15.30
telefonicznie 62-75 35 778 - w dni robocze od 800 do 1500