O Nas

Witamy serdecznie na stronie internetowej Dziennego Domu Pomocy Społecznej

w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6

Nasz Ośrodek jest placówką dziennego pobytu oferującą wsparcie seniorom, którzy ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, poczucie osamotnienia wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

DDPS uwzględniając indywidualne potrzeby i oczekiwania podopiecznych dysponuje szeroką ofertą zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych,plastycznych oraz z zakresu muzykoterapii i biblioterapii.

Tradycją ośrodka stały się zabawy taneczne, bale, spotkania integracyjne oraz szeroko rozwinięta działalność kulturalno – rekreacyjna.

Organizujemy wycieczki, wyjścia do kina, teatru, grille i festyny oraz różne inne imprezy okolicznościowe.

Podopieczni mają możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, gimnastyki usprawniającej, aerobiku, sekcji nordic walking.

Ponadto zapewniamy podstawowe usługi opiekuńcze i pracę socjalną – polegające na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu ważnych codziennych spraw życiowych podopiecznych.

Placówka oferuje również domowe obiady – w tym dietetyczne, które gotowane są na miejscu przez nasze kucharki.

W ramach oferowanego wsparcia prowadzona jest działalność klubowa mająca za zadanie  przeciwdziałanie izolacji społecznej seniorów. Nasz klub jest miejscem towarzyskich spotkań. Tu nasi podopieczni obchodzą imieniny, świętują rocznice urodzin i różne inne jubileusze. Tu odbywają się zajęcia klubowe, w tym te usprawniające pamięć. Tu seniorzy czytają prasę, oglądają filmy, dyskutują, grają w gry zespołowe oraz wykonują prace plastyczne.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest kuźnią nowych pomysłów spędzania wolnego czasu i miejscem wspierania i rozwijania talentów seniorów.