Rada Społeczności DDPS

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

(...)

§ 16.

  1. 1.Osoby korzystające z usług Domu mogą wybierać  ze swego grona samorząd zwany Radą Społeczności  DDPS.
  2. 2.Rada  Społeczności  DDPS składa się  z  trzech do pięciu osób.
  3. 3.Rada Społeczności  DDPS wybierana jest raz na  2 lata.
  4. 4.Rada działa podejmując decyzje większością głosów ( co najmniej   3 podpisy).

 

§ 17.

Do zadań Rady Społeczności  DDPS należy w szczególności :

  1. 1.współpraca  z kierownikiem  Domu  w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu  współżyciu osób korzystających z usług Domu;
  2. 2.współdziałanie w organizowaniu zajęć kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i terapii zajęciowej.

 

Aktualna Rada Społeczności DDPS:

Pani  Grażyna Dominiak

Pani  Krystyna Staszak

Pani Halina Kaszubowska

Pani  Jadwiga Bieńkowska

Pan Zygmunt Jaśkiewicz