KLAUZULA INFORMACYJNA

                                 DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

 

Szanowni Państwo!

 

      Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE   ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) czyli tzw. "RODO".

     Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest : Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z siedzibą  przy ul. Cegielnianej 6, 62-800 Kalisz , nr telefonu  + 48 62 753 57 78. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej  siedziby, telefonicznie lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest między innymi monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      Przekazane przez Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu realizacji zadań  wynikających z tej ustawy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa.

      W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawem Państwa jest również wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO>

     Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym, którym Administrator zobowiązany jest  lub może przekazać dane osobowe w uzasadnionych przypadkach i na podstawie przepisów prawa.

    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.