Usługi Komercyjne

Z naszego ośrodka można  w określonym zakresie korzystać również wtedy, kiedy nie posiada się  skierowania  Dyrektora MOPS.

W statucie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu nadanego  uchwałą XXVI/448/2005

Rady Miejskiej  Kalisza  umieszczono  zapis, iż z  usług DDPS mogą  również korzystać odpłatnie  osoby nie posiadające  skierowania.  Do takich  usług należą: obiady, imprezy taneczne,wyjazdy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia  kulturalne i gimnastyczne.

Dodatkowo, Dzienny Dom Pomocy Społecznej   podnajmuje odpłatnie  salę stołówki na różne imprezy okolicznościowe i szkolenia.

Dysponujemy  również niewielką salą rehabilitacyjną, którą podnajmujemy.

Szczegółowe informacje dotyczące usług komercyjnych i podnajmu sal można  uzyskać  dzwoniąc do Dziennego Domu Pomocy Społecznej pod numer tel.  62 – 75 35 778

w dni robocze od 8.oo do 15.oo