Zespół

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Cegielniana 6

mgr Maria Kamińska

dział administracyjno - księgowy

  • główna księgowa – mgr Krystyna Latańska
  • st. intendent
  • księgowa
  • kasjer

dział opiekuńczo- terapeutyczny

  • terapeuta - mgr Magdalena Majewska
  • st. instruktor terapii zajęciowej
  • opiekunka

dział do spraw żywienia

  • szef kuchni - Halina Zawołowicz
  • st. kucharka
  • kucharka

 

Pracownik socjalny-  mgr Natalia Bukowiecka